Your Cart

Disclaimer ZelfMicrodoseren.nl

ZelfMicrodoseren, zoals geregistreerd onder het KvK-nummer 30237691, verleent u hierbij toegang tot deze website. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Houd er rekening mee dat uw gebruik van deze website en alle aangeboden producten en diensten onderhevig zijn aan onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.

De producten op de website

Houdt onze producten ten alle tijden weg van kinderen en huisdieren. Onze LSD producten zijn enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie.

U kunt alleen een bestelling plaatsen op de website als u ouder bent dan 18 jaar. Wij zijn gerechtigd om uw leeftijd te controleren bij twijfel of steekproefsgewijs. Het plaatsen van een bestelling leidt tot onvoorwaardelijke acceptatie van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de juridische status van de producten die u besteld en die naar u verzonden zullen worden. De producten op de website hebben een legale status binnen Nederland voor het gebruik zoals omschreven in de beschrijvingen bij de producten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de producten op een andere wijze dan voorgeschreven, of buiten Nederland.

ZelfMicrodoseren is onderdeel van een volledig legale manier van het gebruik van de aangeboden producten. ZelfMicrodoseren moedigt illegaal gebruik van de producten op de website of gelijksoortige producten dan ook niet aan. Geen enkele informatie op deze website moet worden opgevat als een aanmoediging of als een bepaald advies. Raadpleeg bij twijfel altijd een gecertificeerde derde.

ZelfMicrodoseren draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van de producten op de website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door ZelfMicrodoseren. Door het plaatsen van een bestelling accepteer de je volledige verantwoordelijkheid over de producten, het gebruik daarvan en de gevolgen.

ZelfMicrodoseren raadt het gebruik van de producten op de website dringend af als u:

  • Nog geen 18 jaar bent
  • Onder de invloed bent van drugs of alcohol
  • Zwanger bent of borstvoeding geeft
  • Een fysieke aandoening heeft zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of diabetes
  • Een angststoornis of andere psychische aandoening heeft
  • Een man bent die aan kleurenblindheid leidt
  • Ooit een psychose heeft gehad
  • MAO-remmers, antidepressiva, Lithium of andere medicijnen gebruikt
  • Deelneemt of gaat nemen aan het verkeer, of anderszins zware machines moet bedienen
  • Niet voldoende geïnformeerd bent over het gebruik en de effecten van de producten

 

Gebruik van de website

ZelfMicrodoseren geeft geen garanties of verklaringen over de inhoud van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, de kwaliteit, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel), of enige inhoud van een andere website waarnaar wordt verwezen door een hyperlink op onze website. Specifiek voor prijzen op de website geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan met ZelfMicrodoseren geen overeenkomst worden gesloten. Verder dient u niet te vertrouwen op het materiaal op deze website als basis voor het nemen van zakelijke, juridische of andere beslissingen. Voer uw eigen due diligence uit. ZelfMicrodoseren geeft ook geen medisch advies en doet geen enkele bewering over het medische effect van de producten op de website. Volg altijd de aanbevelingen en adviezen van een gekwalificeerd medisch specialist.

ZelfMicrodoseren aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit het vertrouwen op enige informatie of materiaal dat op deze website is gepubliceerd. ZelfMicrodoseren is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites waarnaar wordt gelinkt. Links naar andere websites worden alleen ter informatie aangeboden.

ZelfMicrodoseren probeert technische onderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen, maar geeft geen enkele garantie dat de website niet onderbroken zal worden of dat er geen andere technische problemen zullen zijn.

Privacy

ZelfMicrodoseren stelt alles in het werk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website berusten bij ZelfMicrodoseren, of ZelfMicrodoseren heeft hiervoor de benodigde toestemming en/of licenties verkregen. Alleen met schriftelijke toestemming van ZelfMicrodoseren mag materiaal worden gekopieerd en/of verspreid, met inachtneming van voorschriften van dwingend recht.

0
0
Winkelwagen
Er zit niks in je winkelwagenNaar de winkel pagina
Calculate Shipping
Deze producten vindt je misschien interessant
Deze producten vindt je misschien interessant

Wil je misschien 10% korting?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, we beloven dat we je niet te veel zullen mailen!