Shopping Cart

GRATIS verzending vanaf €10,- | Volg ons op Instagram!

Wat is 1P-LSD?

De officiële stofnaam van 1P-LSD is 1-Propionyl-d-lyserginezuurdiethylamide, het is een nieuwe psychedelische stof uit de klasse lysergamiden. Deze stof is een derivaat en functioneel analoog van het veel bekendere LSD. Dit betekend dat 1P-LSD nauw verwant is aan LSD en bijna identieke effecten teweeg brengt. Vanwege het feit dat de stof nog redelijk nieuw is is er op dit moment nog weinig bekend over de famacologie van 1P-LSD. Verondersteld wordt dat de effecten teweeg worden gebracht door een verbinding aan te gaan met de serotoninereceptoren in onze hersenen.

Wanneer is 1P-LSD op de markt gekomen?

1P-LSD wordt sinds 2015 online verkocht als designer drug en research chemical, maar de oorspronkelijke synthesedatum van 1P-LSD is onbekend. In tegenstelling tot de meeste onderzoekschemicaliën, heeft 1P-LSD geen gedocumenteerd record in de onderzoeksliteratuur vóór zijn opkomst op de online onderzoekschemicaliënmarkt in 2015. Het werd op de markt gebracht als een legaal alternatief voor LSD naast andere nieuwe lysergamiden zoals ALD-52, ETH-LAD en AL-LAD

Wat zijn de effecten?

Subjectieve effecten zijn onder meer geometrische visuele hallucinaties, tijdvervorming, versterkte introspectie, conceptueel denken, euforie, en ego verlies. Uit gebruikersverslagen blijkt dat de subjectieve effecten van 1P-LSD zeer sterk lijken op die van LSD. Deze hypothese wordt ondersteund door de resultaten van een onderzoek, waaruit blijkt dat 1P-LSD wordt gemetaboliseerd tot LSD bij ratten. Dit voorspelt een bijna identiek effectprofiel, dat waarschijnlijk voornamelijk verschilt in de absorptiesnelheid en de duur. De klassieke psychedelische effecten en de gunstige verdraagbaarheid hebben ertoe geleid dat het populair is geworden onder gebruikers van nieuwe psychoactieve stoffen, die het door elkaar met LSD gebruiken.

De eigenschappen en risico's van 1P-LSD

Er bestaan zeer weinig gegevens over de farmacologische eigenschappen, het metabolisme en de toxiciteit van 1P-LSD. Aangenomen wordt dat het een soortgelijke toxiciteit en risicoprofiel heeft als LSD, hoewel er geen formele studies zijn die dit bewijzen. Het wordt ten zeerste aangeraden om bij het gebruik van deze stof schadebeperkende praktijken toe te passen.

Gebaseerd op de structurele gelijkenis met LSD, werkt 1P-LSD waarschijnlijk als een partiële agonist op de 5-HT2A receptor. Aangenomen wordt dat de psychedelische effecten voornamelijk komen van de werkzaamheid op de 5-HT2A-receptoren die over de hele hersenen zijn verspreid. 1P-LSD vertoont waarschijnlijk ook bindende activiteit op een breed scala van monoamine receptoren, zoals die voor dopamine en norepinefrine. Er zijn momenteel echter geen gegevens die deze beweringen ondersteunen.

Er is een theorie dat 1P-LSD als een prodrug voor LSD kan fungeren. Momenteel worden vervolgstudies uitgevoerd om de affiniteit en selectiviteit van LSD en 1P-LSD op 5-HT-receptoren te vergelijken, en om te bepalen of 1P-LSD in vivo tot LSD wordt gehydrolyseerd. Zo niet, dan is het mogelijk dat 1P-LSD in staat is om zijn eigen psychedelische effect uit te oefenen.

zelfmicrodoseren.nl - 1p-lsd verbinding
1p-lsd verbinding

Fysieke, cognitieve en visuele effecten

Verslagen van veel gebruikers suggereren dat de subjectieve effecten van 1P-LSD zo sterk lijken op die van LSD dat ze vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn. In vergelijking met andere psychedelica zoals psilocybine, LSA en ayahuasca, is 1P-LSD aanzienlijk meer stimulerend en snel wat betreft de specifieke stijl van de lichamelijke en cognitieve effecten.

Fysieke effecten

1P-LSD wordt gewoonlijk als zeer energiek en stimulerend beschouwd. Bijvoorbeeld, wanneer het in een willekeurige omgeving wordt ingenomen zal het gewoonlijk fysieke activiteiten aanmoedigen zoals rennen, lopen, klimmen of dansen. In vergelijking daarmee zijn andere meer algemeen gebruikte psychedelica zoals psilocybine die over het algemeen kalmerend en ontspannen zijn.

De “lichamelijke high” van 1P-LSD kan worden gekarakteriseerd als verhoudingsgewijs zeer intens in vergelijking met de begeleidende visuele en cognitieve effecten. Het gedraagt zich als een euforisch, snel bewegend, scherp en plaatsgebonden tintelend gevoel. Bij sommigen komt het spontaan tot uiting op verschillende, onvoorspelbare momenten tijdens de trip, maar bij de meesten blijft het een gestage aanwezigheid die toeneemt met het begin en zijn limiet bereikt zodra de piek is bereikt. Bij matige tot hoge doses 1P-LSD nadert deze sensatie vaak zijn hoogste niveau en kan zo overweldigend worden dat mensen zich verzwakt kunnen voelen door de plezierige sensaties.

Dit is over het algemeen mild in vergelijking met de verbetering van het uithoudingsvermogen die door traditionele stimulerende middelen wordt veroorzaakt.

Lichte misselijkheid wordt af en toe gemeld bij matige tot hoge doseringen en gaat ofwel direct over nadat de gebruiker heeft overgegeven ofwel verdwijnt geleidelijk vanzelf als de piek begint

 • Onderdrukking van de eetlust
 • Verbetering van lichaamsbeheersing
 • Moeite met urineren
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verhoogde hartslag
 • Verhoogde transpiratie
 • Spiersamentrekkingen
 • Spierspasmen
 • Pupil verwijding

Cognitieve effecten

Bij microdoseren komt dit effect eigenlijk niet voor, enkel bij hoge doseringen. Het combineren van 1P-LSD met cannabis kan de kans hierop vergroten dus dat valt af te raden, zeker voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met psychedelica. Psychedelica kunnen de effecten van cannabis tegengaan waarop de gebruiker mogelijk meer cannabis gaat gebruiken wat uiteindelijk kan leiden tot een overweldigende en angstige gemoedstoestand oftewel een ‘bad trip’.

Dit effect wordt uitsluitend ervaren bij microdoseren en voelt minder geforceerd aan dan bij stimulerende middelen.

Deze component is over het algemeen minder consistent en uitgesproken dan bij stoffen als psilocybine en MDMA. De mentale euforie die bij LSD wordt ervaren, is meestal gewoon te danken aan een versterking van de huidige psychologische en emotionele toestand van de gebruiker, gekoppeld aan het meer regelmatig voorkomende effect, de lichamelijke euforie.

Vooral tijdens het opkomen van de trip kunnen lachbuien zich voordoen, vaak resulterend in vlagen van oncontroleerbaar gegiechel en gelach wat ook andere gebruikers kan triggeren in een lachbui te raken.

 • Conceptueel denken
 • Verbetering van creativiteit
 • Verbetering van emoties
 • Verbetering van nieuwsgierigheid
 • Déjà vu gevoelens
 • Verhoogd libido
 • Verhoogde waardering voor muziek
 • Verhoogd gevoel voor humor
 • Geheugen onderdrukking
 • Gedachte versnelling
 • Tijd vervorming
 • Waakzaamheid

Visuele effecten

In vergelijking met andere psychedelica wordt vaak gemeld dat dit effect helderder is, maar niet zo gevarieerd is.

In vergelijking met andere psychedelica kan dit effect worden beschreven als zeer gedetailleerd, maar toch cartoonachtig in zijn verschijning. De vervormingen zijn langzaam en vloeiend in beweging en vluchtig in hun verschijning.

De visuele geometrie van 1P-LSD kan worden beschreven als meer gelijkend op die van 2C-B of 2C-I dan op paddo’s of DMT. De effecten zijn ingewikkeld in complexiteit, ongestructureerd in organisatie, helder verlicht en kleurrijk. 

Hoewel 1P-LSD technisch in staat is om hallucinerende toestanden te produceren op een manier die vergelijkbaar is met psilocine of DMT in zijn levendigheid en intensiteit, zijn deze effecten ongelooflijk zeldzaam en inconsistent in vergelijking. Terwijl traditionele psychedelica zoals LSA, ayahuasca en mescaline bijna consequent interne hallucinaties opwekken, is dit bij 1P-LSD beduidend minder het geval.

 • Verbetering van gezichtsscherpte
 • Vervormingen
 • Kleur verschuiving
 • Kleurtinten
 • Tracers
 • Nabeelden
 • Diepteperceptie vervormingen

1P-LSD combineren met andere middelen

Het is niet aan te raden om 1P-LSD of welk psychedelisch middel dan ook te combineren met andere middelen die invloed uitoefenen op het bewustzijn. Er zijn natuurlijk al genoeg mensen geweest die dit wel gedaan hebben en daarom weten we ongeveer wat je kan verwachten als je het toch doet. We zetten ze voor je op een rijtje.

1P-LSD combineren met Alcohol

De effecten van alcohol kunnen worden gebruikt om een deel van de angst en gevoelens van spanning die door het gebruik van 1P-LSD worden veroorzaakt te verminderen. Aan de andere kant kan alcohol zorgen voor uitdroging, misselijkheid en vermoeidheid wat een negatief verloop van de trip tot gevolg kan hebben. Wil je toch graag een drankje drinken tijdens je trip, zorg dan dat het bij een kleine hoeveelheid blijft.

1P-LSD combineren met Cannabis

Het gebruik van cannabis tijdens een LSD trip kan de zintuigelijke en cognitieve effecten intensiever doen worden. Het is echter raadzaam om erg voorzichtig te zijn want de combinatie met cannabis kan de kans vergroten op negatieve psychologische reacties zoals angst, verwarring en zelfs psychoses. Ga je toch cannabis gebruiken tijdens je trip, doe het rustig aan en houd langere pauzes tussen je hits om overmatig gebruik tegen te gaan.

1P-LSD combineren met MDMA

1P-LSD en MDMA gaan als middelen goed samen omdat ze wederzijds elkaars fysieke, congnitieve en visuele effecten kunnen versterken. Deze ‘samenwerking’ is echter onvoorspelbaar en als je dat goed, begin maar liever blijf bij lage doseringen als je normaal afzonderlijk zou nemen. Er is enig bewijs dat suggereert dat LSD de neurtoxiciteit van MDMA verhoogt.

1P-LSD combineren met andere psychedelica

Wanneer 1P-LSD in combinatie met andere psychedelica wordt gebruikt, worden de lichamelijke, cognitieve en visuele effecten van 1P-LSD geïntensiveerd en synergetisch sterk versterkt. Als u ervoor kiest om psychedelica te combineren, is het aanbevolen om te beginnen met aanzienlijk lagere doseringen dan men zou nemen voor een van beide stoffen afzonderlijk

1P-LSD combineren met stimulerende middelen

In combinatie met psychedelica kunnen stimulerende middelen ernstige angst, paniekaanvallen en paranoia veroorzaken.

1P-LSD blotter 100mcg

1P-LSD is een research chemical met dezelfde eigenschappen als LSD, dat is een van de redenen dat het veel gebruikt wordt door mensen die microdoseren maar ook voor recreatieve en…

Toxiciteit en gezondheidseffecten

Vanwege de status van 1P-LSD, een onderzoekschemical, is er geen onderzoek gedaan naar de effecten van langduring recreatief gebruik. Anekdotische gebruikservaringen suggereren dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn toe te kennen aan het gebruik van 1P-LSD. De grote gelijkenissen met LSD onderschrijven deze ervaringen.

Op grond van deze vergelijkenis met LSD kan ook worden aangenomen dat 1P-LSD fysiologisch goed wordt verdragen en een uiterst lage toxiciteit heeft. Er zijn relatief weinig lichamelijke bijwerkingen gemeld na gebruik van 1P-LSD. Net als bij psychedelica in het algemeent is het echter waarschijnlijk dat 1P-LSD kan werken als trigger voor mensen met geestelijke stoornissen. Voor deze mensen adviseren wij dan ook om uberhaupt geen psychedelica te gebruiken.

Kan je een 1P-LSD overdosis nemen

Er is geen grens dosis bekend waarbij 1P-LSD toxisch kan worden voor ons lichaam, (extreem) hoge dosissen verhogen wel het risico op nadelige psychologische reacties. Hierbij kan je denken aan angsten, waanideeeën, paniekaanvallen en psychoses. In de meeste gevallen is medische hulp niet nodig behalve bij ernstige psychoses. Toediening van antispychotica kan helpen om de negatieve cognitieve effecten van 1P-LSD te verminderen.

De verslavingsgevoeligheid van 1P-LSD

Zoals eerder vermeldt, er zijn geen formele onderzoeken gedaan naar 1P-LSD gebruik bij mensen. Gezien de grote gelijkenis met LSD kan worden aangenomen dat 1P-LSD niet verslavend is en een kleine kans geeft op misbruik. Er zijn geen literatuurverslagen van succesvolle pogingen om dieren verslaafd te laten worden aan LSD wat misbruik en afhankelijkheid zou kunnen voorspellen.

Tevens zijn er vrijwel geen ontwenningsverschijnselen wanneer er gestopt wordt met het structureel gebruik van LSD danwel varianten zoals 1P-LSD.

Na inname van 1P-LSD wordt vrijwel direct een tolerantie opgebouwd die na ongeveer 5-7 dagen is gehalveerd. Na zo’n 2 weken is deze tolerantie weer verdwenen (zolang er na het eerste gebruik niks meer gebruikt wordt). 1P-LSD veroorzaakt ook een kruistolerantie voor andere psychedelica wat betekend dat ook andere middelen een verminderd effect zullen hebben na het gebruik van 1P-LSD.

Gevaarlijke combinaties met 1P-LSD

Hoewel psychedelische middelen op zichzelf redelijk veilig zijn om te gebruiken kunnen ze in combinatie met andere stoffen tóch gevaarlijk of zelfs levensbedreigend zijn. We benoemen hier een aantal bekende gevaarlijke combinaties, deze lijst is absoluut niet volledig, we willen met klem aanraden om 1P-LSD of andere psychedelica niet te combineren met andere middelen.

Voor het gemak gaan we er hier vanuit dat 1P-LSD een vergelijkbaar zoniet identieke gevaarlijk interactieprofiel heeft als LSD.

Lithium wordt algemeen voorgeschreven voor de behandeling van bipolaire stoornis. Er is veel anekdotisch bewijs dat suggereert dat het gebruik ervan samen met psychedelica het risico op psychose en toevallen aanzienlijk verhoogt. Als gevolg hiervan wordt deze combinatie ten strengste afgeraden.

Cannabis kan een onverwacht sterke en onvoorspelbare synergie hebben met de effecten van 1P-LSD. Voorzichtigheid is geboden met deze combinatie omdat het het risico van nadelige psychologische reacties zoals angst, paranoia, paniekaanvallen, en psychose aanzienlijk kan verhogen. Gebruikers wordt geadviseerd om te beginnen met slechts een fractie van hun normale cannabis dosis en lange pauzes te nemen tussen de hits om onbedoelde overdosis te voorkomen.

Stimulerende middelen zoals amfetamine, cocaïne of methylfenidaat beïnvloeden vele delen van de hersenen en veranderen de dopaminerge functie. Deze combinatie kan het risico op angst, paranoia, paniekaanvallen en gedachtekronkels verhogen. Deze interactie kan ook resulteren in een verhoogd risico op manie en psychose.

Van tramadol is goed gedocumenteerd dat het de aanvalsdrempel verlaagt en psychedelica kunnen bij gevoelige personen aanvallen uitlokken.

De legale status van 1P-LSD

1P-LSD is niet opgenomen in het VN-Verdrag inzake psychotrope stoffen. Het wordt in veel landen geacht in een juridisch grijs gebied te bestaan, wat betekent dat hoewel het niet specifiek illegaal is, personen toch kunnen worden aangeklaagd voor het bezit ervan onder bepaalde omstandigheden.

Nederland: Gebruik, bezit en productie van 1P-LSD is legaal in Nederland.

Oostenrijk: 1P-LSD is technisch niet illegaal, maar het kan onder de NPSG (Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz Österreich) vallen als een analoog van LSD, waardoor het illegaal is om het voor menselijke consumptie te leveren.

Canada: 1P-LSD wordt niet genoemd in de Controlled Drugs and Substances Act, dus is het technisch gezien niet illegaal.

Tsjechische Republiek: 1P-LSD is sinds 1 januari 2014 een gecontroleerde stof.

Denemarken: Per 25 augustus 2015 wordt 1P-LSD specifiek genoemd op de lijst van illegale stoffen.

Estland: 1P-LSD is een ainete I (Schedule I) gecontroleerde stof vanaf 1 juni 2017.

Finland: 1P-LSD is een gereguleerde stof vanaf 15 november 2018.

Duitsland: 1P-LSD staat vanaf 18 juli 2019 onder controle van de NpSG (Wet Nieuwe Psychoactieve Stoffen). Productie en invoer met het doel het op de markt te brengen, toediening aan een ander en handel is strafbaar. Bezit is illegaal maar niet strafbaar.

Japan: 1P-LSD is een gecontroleerde stof.

Letland: 1P-LSD is illegaal in Letland. Hoewel het niet officieel op de lijst staat, wordt het gecontroleerd als een LSD-structuuranaloog als gevolg van een wijziging die op 1 juni 2015 is doorgevoerd.

Litouwen: 1P-LSD is illegaal in Litouwen en wordt specifiek genoemd op de lijst van illegale stoffen sinds 21 september 2015.

Noorwegen: 1P-LSD is een gecontroleerde stof sinds 14 februari 2013.

Roemenië: 1P-LSD is een gecontroleerde stof.

Singapore: 1P-LSD is een klasse A gecontroleerde stof.

Zweden: Naar aanleiding van de verkoop als designerdrug is 1P-LSD op 26 januari 2016 illegaal gemaakt in Zweden.

Zwitserland: 1P-LSD is een gecontroleerde stof die specifiek wordt genoemd onder Verzeichnis E. Het is illegaal sinds december 2015.

Turkije: 1P-LSD is illegaal in Turkije sinds februari 2016.

Verenigd Koninkrijk: 1P-LSD is illegaal om te produceren, leveren of importeren onder de Psychoactive Substance Act, die van kracht werd op 26 mei 2016.

Verenigde Staten: 1P-LSD is unscheduled in de Verenigde Staten van Amerika. Aangezien 1P-LSD kan worden beschouwd als een prodrug voor LSD, kan het bezit en de verkoop ervan in de Verenigde Staten vervolgd worden onder de Federal Analogue Act.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is online onderzocht en wordt niet actief bijgehouden na publicatie van dit artikel. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het kopen danwel gebruiken van 1P-LSD.

 

Geef een reactie
We zijn bereikbaar via Whatsapp!